dinsdag 16 juni 2015

Samenspelen

Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij
nog maar klein:
samen spelen is pas fijn!


maandag 8 juni 2015

Avondvierdaagse

Fruity's op bezoek

lopend op de dijk

we zingen volop liedjes

rustplaats even tijd voor een snoepje en drinken

lekker hoor en dan weer verder